Sisekorra eeskirjad

 1. Jalgpallikool Santosega liitumine ja Jalgpallikoolist lahkumine
  1. Peale tutvumisperioodi (kuni 4 nädalat) peab iga lapsevanem teatama, kas laps soovib liituda Jalgpallikool Santose (edaspidi: Klubi) treeninggrupiga või mitte.
  2. Liitumiseks tuleb täita vormikohane liikmetaotlus ja kinnitada leping.
  3. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmetasu või aastatasu vastavalt Klubi poolt kehtestatud määrale.
  4. Klubi liikmetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).
  5. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus, mis on personaalne ning vajaduspõhine (kirjaliku avalduse alusel).
  6. Soovist klubist lahkuda teavitab noormängija lapsevanem kirjalikult või e-maili teel vähemalt üks (1) kalendrikuu ette.
 2. Treeningud ja võistlused
  1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 2-5 korda nädalas.
  2. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
  3. Kõigil treeninggrupi lastel(v.a. kõige noorem alustajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel  võistlustel ja turniiridel.
 3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele (edaspidi: ENMV) registreeritud mängijad
  1. Kõik noormängijad, kes on MTÜ FC Santos all registreeritud ENMV-le  ning kellele on vormistatud EJL mängijakaardid, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
  2. Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud võimalikult varakult treenerit sellest teavitama, et treener saaks sellega arvestada.
  3. ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise  on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
  4. Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.
 4. Lapsevanema kohustused
  1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.
  2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel  loobub enda ja teiste laste juhendamisest. Kaasaelamine ning laste toetamine on loomulikult lubatud ja tervitatav.
  3. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).
  4. Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.