Käitumiskoodeks lapsevanematele

WJK SANTOS KÄITUMISKOODEKS LAPSEVANEMATELE

Lapsevanemana panustan lastele jalgpallimänguks turvalise ja lõbusa atmosfääri loomisse järgmiselt:


▪ teen koostööd ja austan kõiki mänguga seotud isikuid;


▪ edendan ausat mängu ja kõrgeid käitumisstandardeid;


▪ nõustun kõigi jalgpallikohtunike tehtud otsustega;


▪ ei kasuta ega salli mitte kunagi haavavat, solvavat või väärkohtlevat käitumist või kõnepruuki ühegi mängija, treeneri, kohtuniku või teise lapsevanema suhtes;


▪ mõistan, et noortesport on lastele, mitte täiskasvanutele. Iga laps on oma võimete poolest erinev;


▪ kiidan pingutuste ja osalemise eest, mitte ei keskendu vaid sooritusele ja tulemustele;

▪ ei salli ega julgusta mistahes kiusamist;


▪ ei alanda ega halvusta lapsi või nende pingutusi jalgpallimängus või treeningul ega süüdista last mängu kaotamise pärast;

▪ väljaku ääres pean lugu treeneripoolsetest juhistest ja ei viibi mängijatele määratud alas või selle lähistel;


▪ mõistan, et võistlused on koht lapsele oma õpitud oskuste rakendamiseks ja mängurõõmu tundmiseks. Hoidun väljaku ääres lastele juhiste andmisest/karjumisest ja teadvustan endale, et õppimiseks ja arenguks on oluline, et lapsed ise väljakul otsuseid vastu võtaks ja nendest õpiks. Selle asemel julgustan ja elan kaasa;


▪ mõistan, et võistlustel kaasa elades ja kasutades klubi sümboolikat ning värve, esindan oma lapse klubi ja selle väärtusi;


▪ ei karista füüsiliselt ühtegi last;


▪ austan laste privaatsust, näiteks ei sisene riietusruumidesse ilma teeneriga kokkuleppimata;


▪ pööran tähelepanu lapse tervislikule ja tasakaalustatud toitumisele ning piisavale puhke- ja uneajale;


▪ hoidun oma sotsiaalmeedia kontodel sobimatutest postitustest, mis puudutavad laste ja nende perede piltide ja kommentaaride postitamist, ilma asjasse puutuvate laste ja nende vanemate loata;


▪ väljendan iga muret oma või mõne teise lapse turvalisuse ja heaolu kohta treenerile ja/või lapse turvalisuse tagamise kontaktisikule (vaata klubi kodulehelt);


▪ hoian end kursis minu lapsega seotud kõigi probleemide või muredega, samas on mul õigus eeldada, et minu muredega tegeletakse asjakohaselt.